Zorglocaties

PZC Dordrecht – Chronische zorg

Nederland

Locatie

PZC Dordrecht locatie Crabbehoven
Groen van Prinstererweg 38
3317SP Dordrecht

Regio Landelijk

Wanneer komt uw naaste wel in aanmerking voor dit zorgprogramma?

  • Aangeboren aandoeningen welke op latere leeftijd tot hersenletsel heeft geleid en waarbij nu sprake is van LBS
  • Niet aangeboren hersenletsel (LBS) als gevolg van trauma

Wanneer komt uw naaste niet in aanmerking voor dit zorgprogramma?

  • Als uw naaste dementie heeft of acute psychiatrische problemen kan hij/zij niet bij ons terecht.

Speciale zorg die we aanbieden

Tracheacanulezorg: Dat is zorg waarbij een buisje in de hals helpt bij het ademen.

Andere speciale zorg is mogelijk in overleg.

 

Faciliteiten

Een Langdurige bewustzijnsstoornis kan problematiek met zich meebrengen die moeilijk te plaatsen is, of moeizaam te accepteren. Voor zowel de bewoner zelf als u als naaste bieden wij ondersteuning in het begrijpen hiervan, maar ook in hoe er mee om kan worden gegaan.

Uitgangspunten zorg

De invulling van ons zorgprogramma wordt individueel in afstemming met u als naaste bepaald. Wij bieden een woon- en leefomgeving, waar mensen welkom zijn en worden geaccepteerd om wie zij zijn.

We voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van onze bewoners en ondersteunen hen bij het invullen van het dagelijks leven. Zingeving in het leven, zorg en werk is waarin wij ons onderscheiden. Daar zijn we trots op.